Організація освітнього процесу


    Організація освітнього процесу 
в ДНЗ № 280 "Родзинка"

Дошкільний заклад організує освітній процес за пріоритетним еколого - валеологічним напрямом роботи через його інтеграцію в освітньому процесі, забезпечення розвиваючої освітньої і оздоровчої роботи з дітьми за напрямками: розвиток рухів і оздоровча робота; розвиток художньо - естетичної культури; розвиток культури пізнання; розвиток культури спілкування.          
Освітній процес будується за принципами: гуманізації, інтеграції, оптимальності, послідовності, диференціації, систематизації на засадах особистісно - зорієнтованого підходу до дитини.
Планування освітнього процесу здійснюється за блочно - тематичним принципом на ґрунті інтегрованого підходу, який забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу.                                                              

Особлива увага спрямована на цілісний підхід до розвитку і виховання дітей через інтеграцію змісту роботи за освітніми лініями, визначеними Базовим компонентом дошкільної освіти. З цією метою в освітньому процесі використовуються сучасні здоров’язбережувальні, здоров’яформуючі, психолого - педагогічні освітні технології, ІКТ.         
Детальніше


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

З метою упорядкування навчальної літератури і програм, забезпечення програмно-методичного супроводу освітнього процесу в закладах дошкільної освіти, Міністерство освіти і науки України затвердило Перелік навчальної літератури, рекомендований у 2018/2019   навчальному році.


         Безмежний світ гри з LEGO
 Методика компетентнісного навчання "Шість цеглинок" 


детальніше методика та методичні посібники  

                                     LEGO ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК

Комментариев нет:

Отправить комментарий